Sídlo firmy:

Jakuš Jaromír
Zelená 2/D , Banská Bystrica - Fončorda
97404

IČO : 34986758, DIČ: 1020 565 491
Mobil : 0905 444 212

Prijímame pracovníčky na post:

Obchodný zástupca
pre upratovacie služby v regióne Banská Bystrica, Brezno, Zvolen

Gazdinka
pracovníčky na dohodu pre vedenie domácností
v regióne Banská Bystrica , Badín , Pršianska terasa , Suchý vrch, Centrum

Upratovačka spoločných priestorov
Upratovanie vchodov a okolia obytných domov, práca na dohodu
do 4 hodín denne, v regione Banska Bystrica - mesto

Vedúca, pracovník pre upratovanie a obchod
Vedenie upratovačiek, komunikácia s klientom, fakturácia
jednorázových služieb, vyhl'adávanie klientov.
Praca na zivnost'

Podmienky spolupráce a odmeňovací systém je predmetom osobného
pohovoru po zaslaní životopisu na mail jakus@jakus.sk